Learnit Training

Gratis inspiratiesessie Grenzen aangeven

Het is niet mogelijk om in te schrijven voor dit webinar

Bekijk de lijst van webinars waar je je wel voor in kunt schrijven

Mensen zijn van nature helpers, geprogrammeerd om ‘ja’ te zeggen. Dit leidt echter niet altijd tot het helpen van jezelf.


Waar gaat het over?
Tijdens deze sessie oefenen we door middel van een casus hoe je helder ‘nee’ zegt en zo jouw grenzen bewaakt. Het onderwerp ‘assertiviteit’ komt hierbij ruim aan bod. Het is belangrijk om bewust assertief te zijn. Dat betekent: het opkomen voor je eigen belangen zonder over de belangen van een ander heen te lopen. Als je in staat bent assertief te reageren, vergroot je de kans om je doelen te bereiken. Door een juiste benadering kun je plezierige relaties met anderen opbouwen, waarin wederzijds respect centraal staat.


Waarom moet ik deze sessie volgen?
Het liefst zou je vaker ‘nee’, zeggen, maar de gedachten over eventuele boosheid of teleurstelling bij de ander maakt dat het toch weer een ‘ja’ wordt. Deze sessie is bij uitstek geschikt voor deelnemers die assertiever willen overkomen.

Elke inspiratiesessie behandelt een verschillende casus, waardoor het onderwerp telkens een andere invalshoek heeft.

Inhoud

  • Introductie onderwerp
  • Oefenen door middel van een casus uit de hedendaagse praktijk
  • Vragen en tips omtrent het thema

Lesvorm

webinar

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.