Learnit Training
Cursus MoV Foundation
 • Haal maximaal rendement uit je resources.
 • Bereik meer met minder tijd, geld en mensen.
 • Maak je beleid en besluitvorming efficiënter.
 • Creëer meer waarde in je portfolio, project of programma.
 • Realiseer veranderingen sneller.

Meer bereiken met minder tijd, geld en mensen? Meer waarde creëren in je portfolio, project of programma? Leer hoe in de 2-daagse cursus MoV® Foundation van Learnit.

Ja, ik wil meer weten

Cursus MoV Foundation

Haal maximaal rendement uit je beschikbare resources

Meer doen met minder resources: minder mensen, minder tijd of minder geld. Dit zorgt voor een grote druk op organisaties om strategische keuzes te maken ten aanzien van wat geleverd kan worden met de beschikbare middelen zonder kwaliteitsverlies. Management of Value (MoV®) is een beproefde aanpak voor valuemanagement. Een methodiek waarmee middelen op efficiënte wijze worden ingezet om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. MoV® sluit perfect aan op de PRINCE2®, MSP® en M_o_R® methodieken. In de tweedaagse training MoV® Foundation van Learnit leer je hoe met behulp van deze aanpak waarde creëert binnen portfolio’s, projecten en programma’s.

Inhoud

In de tweedaagse value management training MoV® Foundation maak je kennis met de MoV®-methodiek. Je krijgt inzicht in waardemanagement in het algemeen en in MoV® in het bijzonder. Daarbij ontdek je alles over de principes, principes en technieken van MoV®. Bovendien leer je hoe je valuemanagement een vaste plek kunt geven binnen de organisatie, en waarom dit belangrijk is. Verder bereid je je voor op het officiële MoV® Foundation examen.


MoV® introductie
 • Wat is valuemanagement?
 • Waarom is valuemanagement belangrijk voor de continuïteit?
 • De voordelen van MoV®
 • Valuemanagement binnen de organisatie en binnen portfolio’s, projecten en programma’s
 • De relatie van MoV® met PRINCE2®, MSP® en M_o_R®

MoV®-principes voor “Good practice”

 • Principe 1: Uitlijnen met de bedrijfsdoelstellingen
 • Principe 2: Focus op functies en verwachte uitkomsten
 • Principe 3: De optimale balans vinden tussen inspanning en resultaat
 • Principe 4: MoV® toepassen bij investeringsbeslissingen
 • Principe 5: Aanpassen aan het onderwerp
 • Principe 6: Leren van ervaringen en de prestaties verbeteren
 • Principe 7: Heldere rollen en verantwoordelijkheden toewijzen en een ondersteunende cultuur bouwen

MoV®-processen

 • Proces 1: Het programma of project afbakenen
 • Proces 2: Informatie verzamelen
 • Proces 3: Informatie analyseren
 • Proces 4: Informatie verwerken
 • Proces 5: Evalueren en selecteren
 • Proces 6: Voorstellen ontwikkelen die waarde toevoegen
 • Proces 7: Output implementeren en delen

MoV®-technieken

 • Functieanalyses
 • Functionele kostenanalyse
 • Waardebepaling
 • Andere veel gebruikte technieken bij MoV®

MoV® implementeren

 • MoV® activiteiten plannen
 • Reageren op externe en interne factoren
 • Portfolio-, programma-, en project- overwegingen
 • Operationele overwegingen
 • MoV® verankeren in de (project)organisatie
MoV® examenvoorbereiding
Multiple choice examen MoV® Foundation

Doelgroep

De training MoV® Foundation is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het sturen, managen, ondersteunen van portfolio’s, programma’s of projecten. Bijvoorbeeld (senior) projectmanagers, programmamanagers, verandermanagers, teamleiders en PMO’ers.

Lesmethodiek

De MoV® valuemanagement training is zeer interactief opgezet en biedt ruimte voor discussie. We gaan aan de slag met een aantal praktische oefeningen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zo ontstaat een beter begrip van MoV® en de toepassing ervan in de praktijk. Bij aanvang van de training ontvang je het leerboek en een trainingsmap. Daarnaast krijg je toegang tot onze online leeromgeving en de online examentrainer.

Resultaten

Na afloop van de training MoV® Foundation:


 • weet je wat management van waardecreatie inhoud.
 • begrijp je het belang van waardecreatie voor de bedrijfsresultaten.
 • kun je de optimale balans vinden tussen resultaat en inspanning.
 • weet je hoe je met beperkte middelen het beste resultaat kunt behalen zonder kwaliteitsverlies.
 • ben je bekend met de MoV® principes, processen en technieken en kun je deze toepassen in projecten, programma’s en portfolio’s.
 • weet je hoe MoV® aansluit bij bekende projectmanagementmethoden als PRINCE2.
 • weet je hoe MoV® in de organisatie kan worden geïmplementeerd, geborgd en voortdurend verbeterd.
 • begrijp je hoe MoV® helpt om de transformatie bij veranderingen sneller te realiseren.
 • begrijp je hoe MoV® bijdraagt aan goede besluitvorming en beleidsverbeteringen.
 • ben je goed voorbereid op het officiële MoV® Foundation examen.

Voorkennis

Om deel te nemen aan de valuemanagement training MoV® Foundation beschik je over ervaring met value management op operationeel niveau, programmaniveau of projectniveau. Kennis van PRINCE2 wordt aanbevolen. Goede beheersing van de Engelse taal is wenselijk, aangezien het lesmateriaal grotendeels Engelstalig is.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Vermelde prijzen zijn per persoon, inclusief cursusmateriaal. Bij de trainingen op locatie is een lunch inbegrepen.

Op locatie Online
Duur 2 dagen 4 sessies
Prijs per dag, excl. btw € 550,- € 465,-
Totaal, incl. btw € 1331,- € 1125,30

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.