Learnit Training
« Back to all themes

Trainingen Financieel management

Zakelijk succes is grotendeels het gevolg van weloverwogen keuzes, het goed beheren van de financiën en het doen van juiste investeringen. Kortom: praktische kennis en inzicht op het gebied van financieel management dragen bij aan een goede behartiging van de belangen van je organisatie én medewerkers. Tijdens onze financiële trainingen komen de belangrijkste bedrijfskundige en financiële aspecten aan bod.

Link

Don't let your training budget go to waste!

For all of us, 2020 has been a year in which we have had to adapt a lot, both in our personal lives and in the workplace. Working at the office was suddenly no longer possible because of COVID-19 and working from home became the new norm for many people. Despite rapid adjustments by both employers and employees in order to be able to continue the work, some developments on the work floor will have come to a standstill this year. Think for example of courses, training or education of employees.

Did you know that many organisations reserve a certain training budget for their employees each year? This is laid down in many collective agreements. Now it is perfectly understandable that both you and your employer have not paid much attention to your personal development this year due to all the hectic surrounding COVID-19. This makes it all the more important to think for yourself how you can further develop yourself in the workplace. Have you always wanted to improve your own communication skills? Or could your Excel skills use a boost? Then now is the time to quickly go out for research and find a training or course that matches your learning goals. If you do this now, you don't have to cut next year's budget!

Read below 3 tips to get the most out of your training budget:

1. Consultation with colleagues. Consult with colleagues beforehand about skills that are important for your departments. You may not yet have any idea what you want to develop yourself into, but there are certain points of interest that could help your departments move forward. For example, is there no one in the departments who can deal with Power BI? Maybe this is a good opportunity for you! Click here to view Learnit's course overview and get inspired.

2. Group training. In addition to a training course in which you only focus on your individual skills, group training can also be of great added value for both employer and employees. Think for example of intervision training where departments get to know each other better and where the aim is to improve communication and personal growth of all employees with the help of a competent discussion leader. For more information about intervision training, click here.

3. Further training for 2021. Did you know that your training budget for this year will be lost if you don't make use of it in time? Of course this would be a shame! A possible solution is to register for a training or course, so that it can be invoiced to your organization this year. However, it is also possible that you are not quite sure yet which training course is best suited to your wishes or needs. In such a case, a Learnit strippenkaart may be the solution. With the Learnit strippenkaart your organization can purchase training days at a fixed price. Click here for more information about the Learnit strip cards.

Learnit strippenkaart action weeks

To stimulate personal growth and support companies in this hectic period, Learnit introduces the annual budget discount weeks. Until the end of the year we offer a 10% discount on the Learnit Strippenkaarten. This allows Learnit to offer the following strip tickets at a reduced rate:

  • The red strippenkaart: with this strippenkaart you can buy both Office and basic webdesign training days.
  • The blue strippenkaart: with this strippenkaart you can buy communication and management trainings.

Both strippenkaarten are available in the variants: 10 days, 20 days or 50 days. Where 1 strip equals 1 training day. Briefly explained: a strippenkaart gives you and your colleagues the opportunity to follow training courses of your choice for a year, without having to deal with interim price increases and without having to look specifically at training beforehand. Ideal for employees who are not quite sure yet what kind of training they want to follow, but still have a training budget left over! Would you like to discuss the possibilities or ask which training courses from our offer fall within the scope of the strippenkaart? Then contact us by calling + 31 20 6369179 or click here. here.

Link

Financial management and IFRS

Het zijn maar vier letters, IFRS, maar met een hele nieuwe wereld aan regelgeving er achter. Regelgeving en boekhouden zijn al van oudsher elkaars verlengstuk; geen boekhouden zonder regels. Je zou bijna kunnen stellen, dat het zo oud is als de weg naar Rome. Velen weten niet dat die regels door een 15e eeuwse Italiaanse wiskundige, die ook nog eens op de weg naar Rome leefde, zijn bedacht. Hij had wiskundige regels bedacht om in eerste instantie boekhoudkundige vastlegging van financiële cijfers op een systematische manier te kunnen vastleggen. Eeuwenlang zijn die regels vrijwel onveranderd gebleven. Kennelijk was het boekhoudkundig systeem zo waterdicht, dat er ook geen behoefte was om aan die regels te tornen.

Maar de financiële wereld is in de 21e eeuw drastisch aan het veranderen. We herinneren ons vast nog wel alle schandalen die zich hebben afgespeeld bij de banken en verzekeringsmaatschappijen van naam. En eigenlijk was één van de hoofdoorzaken voor het ontstaan van deze schandalen de klassieke boekhoudregels die aanleiding hebben gegeven om financiële informatie te vertekenen en in sommige gevallen ook te manipuleren. Deze grote schandalen hebben het denken over de houdbaarheid van de middeleeuwse boekhoudregels in stroomversnelling gebracht en grote internationale accountantorganisaties zijn met voorstellen gekomen om tot een geheel ander stelsel van regelgeving voor verslaglegging in de boekhouding te komen. Deze nieuw geïntroduceerde standaard regels worden uitgegeven onder de naam IFRS, de afkorting die staat voor International Financial Reporting Standard.

IFRS wordt uitgegeven en onderhouden door International Accounting Standards Board en de erin opgenomen regels omschrijven zeer nauwkeurig hoe boekhouders de boekhoudrekeningen moeten onderhouden en erover moeten rapporteren. IFRS wordt tegenwoordig alom aanvaard als de gemeenschappelijke boekhoudkundige taal, waardoor het zakendoen en de financiële rapportages van bedrijf tot bedrijf en van land tot land kan worden begrepen. In Nederland is IFRS inmiddels de standaard voor grote beursgenoteerde bedrijven. Alle andere bedrijven mogen nog vrijwillig kiezen voor deze IFRS-standaard of voor de regelgeving zoals deze in de Nederlandse wet is vastgelegd.

Voor iedereen die in het bedrijf verantwoordelijk is voor het financiële management en alle afgeleiden daarvan, is het heel verstandig om kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiële regelgeving. In enkele van de financiële trainingen bij Learnit Training wordt ook aandacht besteed aan de consequenties van het invoeren van IFRS. Wat het nog interessanter maakt om deel te nemen aan deze trainingen is dat de deelnemers ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied van IFRS. En natuurlijk alles onder begeleiding van een ervaren trainer.

Link

Kaplan and Norton, the figure squatters

Eigenlijk realiseren we het ons nog niet goed. En als ik wel eens gewoon zo in een groep ongenuanceerd roep: "Ja. Het draait in een bedrijf uiteindelijk allemaal om de cijfers” is de kans groot dat het merendeel dan alleen maar aan de centjes zit te denken, de financiële cijfers. Want dat vinden we eigenlijk allemaal wel toch?

Tot een aantal jaren geleden konden we die stelling nog wel hard maken. De tijden waren toen wel even wat anders dan vandaag de dag en het sturen op geld was destijds, vanuit een heleboel opzichten, de belangrijkste dagtaak van de allerhoogste leiding. Niet op de laatste plaats omdat de aandeelhouders dat gewoon van de directies eisten; er moest gewoon voldoende rendement gemaakt worden om bevredigende dividenden uit te keren. Zo simpel lagen toen die feiten.

De ongelukken en schandalen in bedrijven van naam kennen we inmiddels ook. Je teveel blind staren op de hopen geld die verdiend moeten worden is maar erg eenzijdig en leidt af van alle andere belangrijke zaken. Een bedrijf, een organisatie, instituut of verenging is namelijk méér dan geld alleen. Er werken mensen, er zijn andere betrokkenen en die willen ook allemaal hun aandeel en zij hebben allemaal successievelijk hun stem laten horen en een plaatsje gekregen in de rij van betrokkenen die in het resultaat willen meedelen. Maar niet in geld. Nee in tevredenheid, in zekerheid, in een schone omgeving en alles wat zich bondig laat pakken in de slogan "People, planet, profit."

Maar maak dat allemaal maar eens meetbaar. Daar zijn echt ontzettend veel pogingen voor ondernomen. Daar kan ik wel tien blogs mee vullen om dat uit de doeken te doen. maar ik licht er gewoon eentje uit, die vooralsnog de tand des tijds heeft doorstaan en wel de methode van de Balance Score Card. Wij hebben die methode te danken aan de grondleggers ervan, de heren Kaplan en Norton. Zij hadden al lang bedacht dat het sturen op geld alleen niet het enige kan zijn waarop de prestatie van een organisatie kan worden beoordeeld. Hun filosofie over de financiële cijfers was eigenlijk heel simpel, maar daarom heel geraffineerd. Hun vondst was dat ze de financiële resultaten niet op het hoogste niveau plaatsen, maar in een horizontaal verband met drie andere deelgebieden in een bedrijf, namelijk de commercie, de HRM en de processen.

Door dus af te stappen van een soort hiërarchische constructie, waarbij het financieel resultaat uiteindelijk de bekroning vormt, werden alle genoemde aandachtgebieden op één lijn gesteld met het financiële resultaat. En de verbanden brachten ze aan door in elk aandachtsgebied een stel samenhangende kengetallen te benoemen die als een soort communicerend vat het totale verhaal van de prestatie van de onderneming vertelt. Vandaar hun naam Balance Score Card, een overzicht van kengetallen die op een evenwichtige manier met elkaar zijn gebracht en zodoende allemaal onder invloed staan van dezelfde beslissingen, die de leiding van het bedrijf neemt.

De hele kunst is die evenwichtigheid tussen de kengetallen te vinden. Dat kost even wat studietijd, maar dat is gelijk dubbele winst, omdat het de leiding dwingt goed na te denken over de onderlinge samenhang der dingen. Inmiddels is één directe samenhang in de dienstverlenende sfeer wel algemeen onderkend en dat is de directe relatie tussen de hoogte van de medewerkerstevredenheid en de hoogte van de klanttevredenheid. Je ziet het zo voor je toch? Sta maar eens aan een loket met een humeurige medewerker. Ik denk dat het gros van de klanten daar ook niet blij van worden. Dus dat zal direct blijken uit de kengetallen op de Balanced Score Card van die dienstverlener. En met een beetje fantasie zien we dan ook wel de directie relatie tussen de hoogte van de klanttevredenheid van de ontwikkeling van de omzet. Reken maar als die humeurige medewerker daar te lang blijft zitten, dat klanten dan vanzelf wegblijven en kijk, daar verdampt dan de omzet.

Een beetje simpel gesteld allemaal, maar toch, zo werkt wél de Balanced Score Card. Bedrijfseconomen zijn steeds verder gegaan met het uitspitten van de vier onderdelen van de Balanced Score Card. Allemaal om steeds meer grip te kunnen krijgen op de gang van zaken binnen een bedrijf. Interessant is dat ze ook door onderzoek in staat zijn geweest om normen vast te stellen, zodat we als verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering enige houvast hebben. Vaak liggen deze normen vast in kengetallen of kritische prestatie indicatoren.

Kijk maar eens naar de inhoudsopgave van alle financiële modules bij Learnit Training. Je zal een aantal begrippen die hier in deze blog staan opgesomd al direct kunnen terugvinden. De essentie is dan ook dat de trainer van Learnit samen met jou praktisch gaat oefenen om de taal van de Balanced Score Card in jouw organisaties te gaan hanteren, zodat iedereen, van deskundigen tot non-financials het over hetzelfde gaan hebben. En dat is de voorwaarde voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.