<<<<<<< HEAD Formulier verwerken U vulde in: \n"; }else{ echo "\n"; } //Sla de waarde van het veld e-mail op in een variabele if ( isset($_POST['email']) && filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL) ){ $email = $_POST['email']; echo "\n"; }else{ echo "\n"; } //Sla de waarde van het veld reactie op in een variabele $reactie = $_POST['reactie'] ; if(isset($_POST['reactie']) && $_POST['reactie'] != ''){ $reactie = filter_var($_POST['reactie'], FILTER_SANITIZE_STRING); echo "\n"; }else{ echo "\n"; } ?>
Naam: " . $naam . "
Naam: Vul een naam in!
E-mail: " . $email . "
E-mail: Vul een geldig e-mailadres in!
Reactie: " . $reactie . "
Reactie: Geef een reactie!
======= Formulier verwerken U vulde in: \n"; }else{ echo "\n"; } //Sla de waarde van het veld e-mail op in een variabele if ( isset($_POST['email']) && filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL) ){ $email = $_POST['email']; echo "\n"; }else{ echo "\n"; } //Sla de waarde van het veld reactie op in een variabele $reactie = $_POST['reactie'] ; if(isset($_POST['reactie']) && $_POST['reactie'] != ''){ $reactie = filter_var($_POST['reactie'], FILTER_SANITIZE_STRING); echo "\n"; }else{ echo "\n"; } ?>
Naam: " . $naam . "
Naam: Vul een naam in!
E-mail: " . $email . "
E-mail: Vul een geldig e-mailadres in!
Reactie: " . $reactie . "
Reactie: Geef een reactie!
>>>>>>> bd2ed742e61f11294caaf2f9aa899b97fb89f0f5