Learnit Training
« Back to all themes

Trainingen Trainen, coachen & intervisie

Wat maakt een trainer, coach of intervisiebegeleider succesvol? Het geven van kwalitatief goede trainingen of gedegen coach- en intervisietrajecten vereist meer dan alleen voldoende vakkennis bezitten. Sterker nog, het succes valt of staat met voldoende didactische en praktische vaardigheden. Het aanbod binnen deze categorie focust zich daarom op de (verdere) ontwikkeling van jou zelf als trainer, coach of intervisiebegeleider.

Link

Online trainen en presenteren: in gesprek met Leah

Trainen tijdens en wellicht ook na de COVID-19 pandemie zal een ander soort aanpak vragen. In de blog van deze week gaan we in gesprek met Learnit expert-trainer Leah. Binnen Learnit draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor alle trainingen op het gebied van (online) trainen, ook wel de “train de trainer” training genoemd. Zodoende heeft ze door de jaren heen veel kennis en ervaring op dit gebied vergaard.

Om jou te helpen om tijdens en na de COVID-19 pandemie een betere online trainer en presentator te zijn organiseert Learnit op 9 februari tussen 9:00 - 12:00 uur een interactief webinar genaamd: “Online trainen en presenteren”. Klik hier voor meer informatie. Om je vast een voorproefje te geven vertelt Leah in het onderstaande interview meer over het webinar.

Hoi Leah! Allereerst wellicht een simpele vraag: op wat voor manieren verschilt online trainen ten opzichte van het klassieke, fysieke trainen?

Op veel verschillende manieren. Ik zal er één toelichten; je bent niet in dezelfde ruimte, maar er zit een scherm tussen jou en de deelnemers. Dat lijkt in eerste instantie een belemmering, een obstakel. Maar als je nou dat scherm voor je laat werken en nog meer onderdeel van je training maakt dan de standaard Powerpoint, dan kun je ook andere online- tools inzetten en daarmee je training juist verrijken.

In hoeverre heb jij zelf al kennis met het online trainen?

Sinds maart 2020 zijn bijna alle fysieke trainingen van Learnit naar een online vorm overgegaan. Deze hebben we met het team vertaald naar een online versie; met aangepaste werkvormen, didactiek en tijden. Daarbij heb ik zelf veel moeten uitvogelen, maar ook geleerd van collega’s, netwerken en Blogs/LinkedIn.

Wat vind jij nou echt leuk aan het online trainen?

Het online trainen blijft trainen, waarbij de ander tot nieuwe inzichten komt en ander gedrag komt. Dat blijft zo! Bijkomend voordeel, vind ik dat sinds we online trainen, ik zelf zoveel nieuwe interessante online tools eigen heb gemaakt. Dus als trainer ben ik in een soort van stroomversnelling gekomen in mijn eigen ontwikkeling.

En zou je ook kunnen aangeven wat je minder leuk/lastig vindt aan online trainen?

Zelf kom ik uit een stroming van geschoolde trainers, waarbij je veel bij de groep laat, met andere woorden, terughoudend met beurten geven. Dat werkt soms minder goed online. Er lijkt dan een grotere drempel te zijn om iets in te brengen. Dat is iets waar ik goed mijn aandacht bij houdt iedere online training.

Op 9 februari geef je een webinar over dit onderwerp, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten van wat je dan gaat bespreken?

We gaan met online tools aan de slag en je krijgt tips om de interactie te bevorderen. Dus de deelnemers gaan ook aan de slag; het is immers interactief!

Klinkt goed! en wat nou als ik zelf geen trainer ben, is het webinar dan ook interessant om aan mee te doen?

Ja, zeker! Tegenwoordig zitten vergaderen veel mensen online. Tips voor om interactie te bevorderen en verschillende online tools, kunnen ook een goede bijdrage zijn voor weer een online- meeting.

Dankjewel Leah! Ben je nieuwsgierig geworden? Klik dan hier voor meer informatie over het webinar. en schrijf je in!

Link

Self-Steering TEAMS: how do you make them successful?

Zelfsturende teams: bij de ene organisatie zijn werknemers dolblij dat zij autonoom hun werk kunnen doen, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij zelfsturing faliekant mislukt. Daar smeken werknemers om de terugkeer van de oude vertrouwde manager.

Heeft een team een manager nodig?

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het verminderen of zelfs verwijderen van formeel leiderschap uiteindelijk betekent dat de informele hiërarchie sterker wordt.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in november 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken kunnen samenwerken, is er juist een leider nodig. Daardoor hoeven teamleden niet onderling uit te vechten wie de baas is, stelt het onderzoeksteam van de RUG.

Dat terwijl zelfsturende teams juist zijn ontwikkeld vanuit een utopisch toekomstbeeld. Door mensen veel vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, moet de juiste werksfeer ontstaan. Dat zal efficiëntie teweegbrengen, is het idee. Het klinkt allemaal vooruitstrevend, maar wérkt het wel?

‘Nee’, concludeerden verschillende grote thuiszorgorganisaties de afgelopen jaren – waaronder het Amsterdamse Cordaan en het Rotterdamse Laurens. Voormalig interim-bestuursvoorzitter van Laurens Vincent Maas beëindigde zelfsturing in 2017 en ontving applaus van zijn collega’s. De bestuurder was in januari 2019 in dagblad Trouw kritisch op de werkwijze met zelfstandige teams.

Maas: ,,Zelfsturing werkt alleen als het bestuur er echt in gelooft en de medewerkers zich er volop voor willen inzetten. Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je aan zelfsturing begint.’’

Het gaat regelmatig mis

Docent van Learnit Training Anna Maria ziet het ook regelmatig misgaan op de werkvloer. ,,Vaak worden van deze teams vaardigheden en bepaald gedrag verwacht. Het team is daar niet altijd klaar voor: het ontbreekt vaak aan de middelen, het inzicht en de ontwikkeling om aan die verwachtingen te voldoen.’’

Anna Maria stelt dat een zelfsturend team tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. ,,Een zelfsturend team ontwikkelt zich in fasen over tijd. Die kun je niet zomaar overslaan. Zelfsturing is de eindfase in teamontwikkeling en daar kom je niet zomaar.’’

Na een optimistische start met zelfsturende teams is het dus tijd voor enige nuance. Zelfsturing kan goed functioneren, mits er aandacht is voor het proces: een plotse overstap zorgt hoe dan ook voor frictie. Maar hoe begeleid je zo’n overstap? Een teamcoach van Learnit kan uitkomst bieden.

Free webinar

In het webinar Zelfsturende teams: hoe maak je die succesvol? van Learnit Training op 18 juni 2019 besprak Anna Maria de fasen die een team moet doorlopen richting zelfsturing. De trainer gaf tips om je op weg te helpen om van jouw zelfsturende team een succes te maken. Kijk hem hier terug.

Link

Resistance of participants during your training, what next?

Geef jij weleens trainingen? Dan herken je deze situatie ongetwijfeld: je krijgt tijdens de training te maken met weerstand van een deelnemer. Hoe ga je daarmee om? ,,We schrikken er vaak van en reageren daarom lang niet altijd adequaat’’, stelt docent van Learnit Training Anna Maria.

,,Dat heeft niks met ratio te maken, maar het komt vooral doordat weerstand onder de oppervlakte actief is. Het triggert bepaalde gedachten en emoties en heeft zelfs een fysiek aspect’’, legt de trainer uit. We kunnen dus niet om weerstand heen. Maar wat zijn de oorzaken?

‘Er veel stof doorheen jagen wordt de norm’

Anna Maria ziet de toenemende aandacht voor snelheid als één van de oorzaken voor weerstand tijdens trainingen. ,,Er veel stof in weinig tijd doorheen jagen wordt de norm. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd efficiënt.’’

Het feit dat professionals zonder ervaring als docent steeds vaker trainingen verzorgen binnen bedrijven, kan ook frictie opleveren volgens Anna Maria. ,,Die zijn deskundig en professioneel op hun vakgebied, maar onervaren als trainer.’’

Positieve reactie op deskundigheid

Die onervarenheid is lang niet altijd een probleem. ,,Vaak reageren mensen positief op deskundigheid en een grote hoeveelheid kennis van de trainer. Maar als dat niet het geval blijkt, spelen er andere factoren een rol.’’ Er is dan vaak wat anders aan de hand, wat doe je dan?

Neem de tijd voor mensen, vervolgt Anna Maria. ,,De mens waardeert aandacht. Dus op die manier win je loyaliteit, betrokkenheid en motivatie.’’ Een goede trainer werkt niet gehaast zijn training af, maar ruimt tijd in voor de ‘lerende mens’.

Ga je geïnteresseerd met je deelnemers om, dan voorkom je vaak zelfs weerstand. En als het toch voorkomt, kun je op de juiste manier interveniëren. ,,Mensen zijn blij met aandacht, erkenning en begrip’’, stelt de trainer.

Weet je weerstand te voorkomen, dan zal de feedback positief zijn en het resultaat van je training optimaal. Dat is positief voor de deelnemers én voor de organisatie die investeert in het opleiden van collega’s. Anna Maria: ,,Een win-winsituatie!’’

Free webinar

In het webinar Weerstand in je training, wat nu? op 27 juni 2019 ging de trainer dieper in op het probleem. Kijk hem hier terug. Daarnaast gaf Anna Maria nog meer tips, waardoor je beter leert omgaan met weerstand als je zelf voor de groep staat.

Link

How do you deal with level differences in groups?

,,Niveauverschillen kom je in de praktijk vaak tegen tijdens trainingen’’, stelt communicatie-trainer Michaela. Michaela geeft onder andere de trainingen Train de trainer, Gesprekstechnieken en Communicatieve vaardigheden bij Learnit. Typerend voor het Nederlandse onderwijs is dat we met deze verschillen omgaan door veel scheidingen te maken tussen schoolsoorten, opleidingen en leerwegen. De Onderwijsraad stelt in december 2018 dat we in deze differentiatie te ver zijn doorgeschoten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden minder met elkaar in contact komen. Terwijl school juist de plaats is waar jongeren kunnen leren omgaan met verschillen.

Niveauverschillen

Maar omgaan met niveauverschillen in groepen is niet altijd makkelijk. Niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in trainingen voor het bedrijfsleven krijg je hiermee te maken. Deelnemers hebben verschillende leeftijden, leerstijlen, leertempo's, achtergronden, kennis en ervaring. Zeker bij trainingen met open inschrijvingen weet je als trainer van te voren niet wat het niveau van de groep is. Hier moet je als trainer maar mee om zien te gaan.

‘Niet op de middenmoot inspelen’

,,Differentiatie is ongelijk omgaan met deelnemers’’, zegt Michaela. ,,Kijk naar de leerstijlen en het tempo van deelnemers, varieer hier vervolgens mee en speel niet in op de middenmoot. Zie je mensen fronzen of willen ze je niet aankijken? Dan is iemand angstig of begrijpt het nog niet. Zoom daar dan op in.’’

Doeners, denkers, dromers en beslissers

Iedereen leert op een andere manier. De ene deelnemer geeft de voorkeur aan zelf eerst rustig de stof doorlezen, terwijl de ander het liefst meteen aan de slag gaat. Je kunt deelnemers categoriseren in vier groepen: doeners, denkers, dromers en beslissers. Tijdens een intakegesprek kan je bepalen tot welke categorie een deelnemer behoort. Bij deze categorieën behoren verschillende leerstijlen die goed aansluiten. Door met de leerstijlen van jouw deelnemers te variëren, geef je iedereen de kans om het meeste uit de training te halen.

Webinar

Michaela ging in het Webinar: Hoe ga ik om met niveauverschillen in de groep? verder in op dit vraagstuk. Deze sessie vond plaats op dinsdag 14 mei 2019. Tijdens deze interactieve training legde ze uit dat niveauverschillen geen belemmering hoeven te zijn, maar dat je ze juist kan gebruiken in een training. Kijk hem hier terug!

Link

4 tips for organizing a webinar

Een webinar wordt steeds vaker ingezet als marketinginstrument. Het is een interactieve manier om een product te promoten, uitleg te geven over een bepaald onderwerp of een specifieke boodschap uit te dragen. Er komt veel kijken bij het organiseren van webinars, van het onderwerp tot de presentatie en techniek. Hoe haal je ondanks alle voorbereidingen het meeste uit een webinar? We hebben samen handige tips en aandachtspunten samengesteld, die van pas kunnen komen bij het organiseren van een webinar.

Betrek je publiek

Betrek niet alleen tijdens het webinar je publiek, maar ook ervoor en erna. Herinner de deelnemers van te voren aan het webinar, door ze een herinneringsmail te sturen en eventueel verdiepende informatie. Maak gebruik van social media, mailcontact en plaats de mogelijkheid tot inschrijving op de website. Doen er deelnemers mee uit andere tijdzones? Houd hier rekening mee door het tijdstip goed te kiezen, zodat iedereen live mee kan kijken. Tijdens het webinar zelf kun je het publiek gemakkelijk betrekken door het webinar interactief te maken. Zorg ervoor dat mensen vragen kunnen stellen, hun mening kunnen aanklikken in een poll of hun ideeën kunnen uiten. Wanneer het webinar voorbij is, kun je deelnemers ook nog steeds blijven betrekken. Stuur bijvoorbeeld een opname van het webinar en extra informatie over het onderwerp. Ook kun je de deelnemers een mogelijkheid geven om zich automatisch in te laten schrijven voor aankomende webinars.

Oefenen, oefenen en nog meer oefenen!

Voor de live-uitzending van een webinar is er een mogelijkheid voor een try-out. Op deze manier kun je kennismaken met de studio, de apparatuur en kun je het gehele webinar doorlopen. Tijdens een try-out kom je er vaak nog achter dat er nog enkele aanpassingen moeten worden gedaan. De PowerPoint is niet in orde, momenten voor vragen zijn niet uitgedacht of de presentatietekst is te langdradig. Voor een webinar is het van belang dat je van te voren de presentatie goed doorneemt en oefent, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het webinar. Profiteer daarom van de kans om te oefenen met een try-out!

Maak het webinar specifiek

Kies een goede titel die aansluit bij het doel van het webinar. Wanneer een titel onduidelijk is, of het doel van het webinar ontbreekt, zal een kleiner publiek zich aangetrokken voelen tot het webinar. Voordat je een webinar gaat organiseren, maak dan het doel van het webinar goed duidelijk. Wil je een boodschap uitdragen, informatie verstrekken of een product verkopen? Er zijn veel mogelijkheden, dus maak een duidelijke keuze. Met een specifiek doel kun je een specifieke doelgroep benaderen en hierdoor een groter publiek aantrekken.

Presentator en host

Naast een presentator die verstand heeft van het onderwerp, is het handig om ook een ‘host’ te hebben tijdens het webinar. De host kan het webinar leiden, de presentator en onderwerpen introduceren en vragen stellen die deelnemers online hebben gesteld. Wanneer de presentator te lang doorgaat over een onderwerp kan de host hem of haar gemakkelijk onderbreken. Daarnaast kan het webinar levendiger worden doordat twee personen actief bijdragen aan het webinar.

Zelf een webinar organiseren?

Tijdens onze tweedaagse training Webinar organiseren wordt aandacht besteed aan alle technische aspecten die komen kijken bij het opzetten van een webinar. Ook de hardware komt aan bod, zoals het werken met een microfoon en de plaatsing, instellingen, kadering en het bedienen van de camera(’s). Er wordt daarnaast stilgestaan bij het presenteren van een webinar en de daaraan gekoppelde interactie en communicatie met een online publiek. Uiteraard ga je ook zélf aan de slag in onze webinarstudio om te ervaren wat er komt kijken bij het geven van een webinar.

Link

The modern leader = a coaching leader

Een leider die niet overlegt, alles bepaalt en alles onder strenge controle houdt: is dat nog van deze tijd? Wij denken van niet. Bottum-up communicatie wordt gewaardeerd en medewerkers willen het gevoel hebben dat ze enigszins betrokken worden bij de beleidsvoering. Dé goede leider bestaat misschien niet, maar in deze blog benoemen we een aantal concrete tips die je in ieder geval dichter bij geslaagd leiderschap kunnen brengen!

Gedeelde visie

Het is belangrijk dat deze visie gedeeld wordt door de medewerkers en dat je neuzen dezelfde kant op krijgt, hoe cliché dat misschien ook moge klinken. Op deze manier is er sprake van een gezamenlijk streven en een optimale teamspirit. Verder heeft een goede leider een neusje voor het vinden de juiste mensen en zet hij of zij ze op de plek waar zij het best tot hun recht komen. Een goede leider laat zijn medewerkers voor een groot deel vrij in wat zij doen en gaat ze niet de hele tijd controleren of bijsturen. Uiteraard stel je een visie en een einddoel, maar vervolgens laat je de medewerkers hun werk doen zoals zij dat het beste kunnen.

Freedom

Het is belangrijk een duidelijk doel te stellen en vervolgens je werknemers erop vertrouwen dat zij de klus zelfstandig en naar eigen inzicht klaren. Wanneer je er continu bovenop zit, blokkeer je alle creativiteit, eigen initiatief en werkplezier van een werknemer. Hierdoor kan een werknemer zich ook nooit verbeteren of groeien in een bepaald veld. Goede werknemers zullen de organisatie eerder verlaten omdat ze zich geremd, niet gewaardeerd of verstikt voelen. Je taak als goede leider is vooral een situatie creëren en middelen bieden waarmee een werknemer zijn of haar werk optimaal kan doen.

Werknemer én mens

De mens achter de werknemer is hierbij essentieel. Wanneer een werknemer om wat voor reden dan ook niet goed in zijn vel zit, hebben zijn of haar prestaties hieronder te lijden en daarmee ook het bedrijf. Daarom is het belangrijk om tot op een bepaalde hoogte in continu gesprek te zijn met hem of haar. Weten hoe het met iemand gaat, goede prestaties of initiatieven toejuichen zijn hierbij belangrijk. Het inleven moet niet worden verward met een persoonlijke relatie opbouwen. Dat is je taak ook niet in de setting van een bedrijf. Maar je wel interesseren voor een werknemer. Ze enthousiast maken voor je visie en je einddoel en ze ondersteunen waar dat nodig is.

Concrete tips voor leiders

Wellicht is het wat achterhaald om het te hebben over dé goede leider, maar er zijn zeker een aantal concrete tips te noemen die de basis van leiderschap weerspiegelen:

 • Aandacht geven aan emoties. Neem medewerkers serieus; dit verkleint de weerstand.
 • Geef zelf het goede voorbeeld, want waarom zouden medewerkers het gewenste gedrag anders wel tonen?
 • Vraag wat er omgaat in het hoofd van medewerkers. Dit vergroot het gevoel van betrokkenheid en stimuleert beleidsontwikkeling.
 • Zorg voor innerlijke motivatie, zodat iedereen 'zin' in de verandering heeft.
Bovenstaande aspecten vormen de basis van leiderschap en wanneer je de hiervoor benodigde vaardigheden beheerst, maakt dit jou een stuk geschikter.

Ontdek de leider in jezelf

Vind je de tips handig, maar ben je op zoek naar meer verdieping en wil je vaardigheden ontwikkelen? Wil je weten wat voor leider jij bent en hoe je je leiderschapskwaliteiten kunt bijschaven om een moderne, coachende leider te worden? Onze training Coachend leidinggeven is wellicht een goede training voor jou! Mocht je toch op zoek zijn naar een andere training, kan je gerust door ons complete cursusoverzicht heen scrollen om te zien welke training bij jou past.

Link

Training, Intervision or coaching: What do you put in when?

Het zijn drie veelgehoorde termen in het bedrijfsleven: training, intervisie en coaching. Als leidinggevende zijn het drie belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om jezelf en medewerkers verder te ontwikkelen. Wat je wanneer inzet als middel om te binden en ontwikkelen, is bepalend voor het succes. Gaat het enkel om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of wil je het hele team structureel verder laten professionaliseren?

Over (team)coaching

Als de nadruk op individuele ontwikkeling of gedragsverandering binnen een team ligt, is coaching het beste middel. Een coach kan individuele medewerkers of het team helpen om anders naar zichzelf en hun positie binnen de organisatie te kijken. En om ander gedrag aan te leren, dat positief bijdraagt aan de processen van het bedrijf en de professionele ontwikkeling van de medewerker. Coaching is toegespitst op de specifieke competenties die vereist worden in de functie en sluit aan op het ontwikkelingstempo van de medewerker. Coachen is geen advies. Wat je doet als coach is de onderstroom blootleggen en de ander stimuleren verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen ontwikkeling. Door een spiegel voor te houden, te confronteren vanuit verbinding, zet je de ander of het team in beweging. Het resultaat staat altijd voorop. De oefeningen en reflecties stimuleren om te experimenteren met nieuw gedrag. Er is veel ruimte voor oefening en feedback op maat.

What is intervision?

Intervisie is een krachtig instrument om reflectie te stimuleren. In de basis gaat het erom dat collega´s of professionals ervaringen en gedachten met elkaar delen. Samen werken ze toe naar reflectie op dit gedrag, aanpassingen van het gedrag en het verbeteren van hun eigen professionaliteit. Intervisie verschilt van coaching door de structuur. Een bijeenkomst gaat via een vast stramien. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde tijd verdieping bereikt. Vanuit gelijkwaardigheid diep je met elkaar een casus uit en reflecteer je stroomlijnen van intervisiebijeenkomsten, kunnen tips worden gegeven voor waardevolle werkvormen en kunnen indien gewenst intervisiebijeenkomsten worden begeleid in de opstartfase. Natuurlijk is het uiteindelijke doel dit zelf vorm te geven met elkaar.

Trainen

Een training is in de meeste gevallen gericht op ontwikkeling van specifieke vaardigheden van medewerkers (al dan niet binnen een team). Bij Learnit vind je een groot aanbod trainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, leidinggeven of ict. Tijdens onze trainingen richten wij ons naast het concrete gedrag ook op de achtergrond van het gedrag: waar komt het vandaag, welke overtuiging leidt tot dit gedrag en hoe belemmert dit eventueel nieuw gedrag. Aan de hand van oefeningen die voortkomen uit waardevolle en bewezen modellen, ervaren deelnemers bij ons de kracht van nieuwe vaardigheden. Het eindresultaat leidt tot meer handvatten en kennis over de do's en don'ts van de nieuwe vaardigheden.

Wanneer zet je wat in?

Welk instrument (coaching, intervisie of training) je wanneer inzet, hangt af van de volgende factoren:

 1. Hardnekkigheid probleemsituatie
 2. Wat er al geprobeerd is
 3. Hoeveel tijd er te besteden is
 4. Waar je belang aan hecht in de organisatie
 5. Wat op de voorgrond meespeelt en hoe hoog de nood is
 6. Of het nieuw aan te leren gedrag is of oud gedrag wat afgeleerd moet worden
 7. Wat wij adviseren nadat we jouw verhaal gehoord hebben

Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen of training, intervisie of coaching het best bij je past. Gelukkig kunnen onze opleidingsadviseurs je helpen een goede beslissing te maken. Bel ons op 020-6369179 of mail ons op info@learnit.nl voor meer informatie en wij zullen je helpen:

Link

What makes someone a good coach?

Een goede manager is een goede coach. Als jij jezelf als manager/leidinggevende wil verbeteren, dan zul je je coachingseigenschappen moeten aanspreken. Welke eigenschappen zijn dat en hoe komen die tot uiting bij een goede coach?

Een goede coach kan goed luisteren

Stel je eens voor dat je tegen iemand praat die met z’n hoofd heel ergens anders is. Je probeert je verhaal te doen, maar het lijkt niet echt door te dringen. En dat terwijl het voor jou echt belangrijk is dat juist die persoon hoort wat je zegt. Juist, hartstikke frustrerend! Hiertegenover staat een gesprek met iemand die alle aandacht voor je heeft; iemand die niet oordeelt; iemand die echt luistert naar wat je zegt. Wees als coach die laatste persoon! Laat merken dat je de intentie hebt om echt te luisteren door het gesprek te beginnen met een vraag. Ga creatief om met wat je gesprekspartner zegt. Veel te vaak zijn we in ons hoofd enkel bezig met wat we zelf gaan zeggen, waardoor we geen tijd hebben om echt naar de ander te luisteren (en daarop te reageren).

Een goede coach vraagt

Als manager heb je vaak veel kennis, die je graag deelt met anderen. Toch is het een goed idee om niet in de vertellersrol te gaan zitten. Door (gericht) te vragen kun je mensen hun eigen stappen laten nemen in een ontwikkelingsproces. Je coacht hen de goede kant op. Door ze zelf de antwoorden te laten geven, zullen medewerkers sneller geneigd zijn om kennis aan te nemen. En om deze kennis in te zetten bij hun werkzaamheden.

Een goede coach heeft een positieve instelling

Als er een vertrouwensband is tussen coach en medewerker, kun je samen op een positieve manier naar de toekomst kijken. Een goede coach weet op de meeste zaken een positief licht te werpen en zijn gesprekspartner mee te nemen in zijn blik. Hiervoor is nodig dat je als manager en vertrouwen hebt in je medewerkers.

Een goede coach werkt aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker

Een medewerker die zich verantwoordelijk voelt, zal meer doen om de besproken plannen echt tot uitvoer te brengen. Het helpt om samen een stappenplan (met deadlines) te maken en de medewerker de verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoer.

Aan de slag!

Wil je zelf stappen zetten als coach? Meld je dan aan voor onze training Coachingsvaardigheden: praktische basistechnieken. Tijdens deze training leer je praktische technieken om je coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Link

5 Tips for trainers who dare to improve themselves

Ben jij trainer of coach? Dan weet je als geen ander hoe waardevol het is om aan je eigen ontwikkeling te werken. Wij geven je vijf tips om daar alvast mee te beginnen.

1 | Blijf nieuwsgierig naar anderen

Praat met anderen en leer! Samen weet je zoveel meer. Zoek daarom regelmatig concurrenten c.q. collega’s op om trainingstechnieken, anekdotes en tips uit te wisselen.

2 | Blijf leren

Een training om je geheugen op te frissen als het om trainingstechnieken gaat is essentieel! Wij geven al lange tijd Train de trainer-trainingen en het commentaar is altijd hetzelfde: “Ik heb weer zoveel opgehaald dat was weggezakt.”. Tijdens een training leer je altijd nieuwe dingen. En je rakelt ‘oude dingen’ op, die je kunt gebruiken om je basistechnieken te verbeteren.

3 | Houd je technieken up-to-date

Verander eens van methodiek en pas zo nu en dan nieuwe oefeningen toe. Struin het internet af naar oefeningen die anderen hebben bedacht. En geef er je eigen draai aan om er een fantastische trainingsoefening van te maken!

4 | Stel vragen

Vraag de deelnemers altijd naar hun ervaringen. Bij hen ligt veel waardevolle kennis, die je kunt gebruiken om je trainingen te verbeteren. Wees niet bang voor kritiek en blijf altijd openminded. Soms zijn er kleine aanpassingen mogelijk die je training naar een heel nieuw level brengen. Je kunt niet alles zelf (van tevoren) bedenken. Dat hoeft ook niet: maak gebruik van onze deeleconomie en de kennis van anderen.

5 | Stuur op tijd bij

Merk je tijdens een training dat de sfeer niet goed is; dat de groep onrustig is; dat mensen de stof niet begrijpen; dat alles een beetje stroef gaat? Durf bij te sturen! En maak hier eventueel een oprechte opmerking over om het ijs te breken en iedereen bij het leerproces te betrekken. Eerlijkheid is een krachtig hulpmiddel!

Speciaal voor jou hebben we de Train de trainer-training ontwikkeld. Wil je ook je kennis opfrissen en sparren met collega-trainers? Neem een kijkje op onze website en wie weet zien we je terug bij de training.

Link

The 5 success factors of a training

Om een goede training neer te zetten heb je méér nodig dan alleen gedegen vakkennis. Maar wat zijn nou de hoofdingrediënten van een succesvolle training? In deze blog laten we je de vijf succesfactoren van een training zien.

1. Stel concrete leerdoelen vast

Zonder leerdoelen heb je geen focus en weet je niet waar je de training op moet richten. Het globale leerdoel van de training is daarom altijd het onderwerp van je training (bijvoorbeeld presenteren met overtuiging). Binnen dit globale onderwerp heb je specifieke sub-onderwerpen (zoals de opbouw, voorbereiding, communicatiemodel), die je weer kunt formuleren in concrete leerdoelen (boeiend spreken, aandacht vasthouden). Hierdoor is het voor de deelnemers helder waar aan gewerkt gaat worden en wat ze kunnen verbeteren.

Het is belangrijk om concreet te maken wat je wilt dat je deelnemers leren, omdat de deelnemers dan weten waaróm ze de oefeningen doen. Alleen dan kun je meten of de leerdoelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Dit kan in de training zelf gemeten worden (door bijv. video-analyse van een mini-presentatie), direct na afloop (evaluatie met de deelnemers), maar ook door na de training te onderzoeken hoe deelnemers het geleerde toepassen in de praktijk (gesprek met leidinggevende).

2. Sluit aan bij je doelgroep

Blijf altijd jezelf als trainer, maar houd rekening met de deelnemers in je training. Kijk altijd naar de context: zorg ervoor dat je voorafgaand aan de training voldoende informatie hebt verzameld, zodat je kunt aansluiten bij je deelnemers. Je kunt een intake afnemen met vragen over leerdoelen, eerdere ervaringen en verwachten resultaten. Je kunt je verdiepen in de organisatie, websites bekijken, met collega-trainers praten over soortgelijke problematiek of soortgelijke leervragen en organisaties. Je kunt vakbladen lezen, in kaart brengen wat de verhouding man/vrouw is en een overzicht maken van leeftijd, kennisniveau en achtergrond. Heb je deze informatie niet voor handen? Besteed hier dan aan het begin van de training aandacht aan en maak er vervolgens gebruik van in de training. Hierdoor voelen deelnemers zich gehoord en kun je je verplaatsen in de deelnemers.

3. Varieer met werkvormen op basis van leerdoelen

Als je de leerdoelen helder hebt en weet met wie je te maken hebt, ga je kijken van welke werkvormen je gebruik kunt maken. Variatie zit in meerdere factoren, zoals het gebruik maken van verschillende zintuigen en intelligenties, maar ook door bijvoorbeeld deelnemers afwisselend in tweetallen te laten werken, daarna in drietallen en vervolgens klassikaal. Op deze manier kun je rekening houden met verschillende invullingen, wat de aandacht vasthoudt. Probeer als trainer ook af en toe wat anders uit. Door verschillende werkvormen in te zetten blijf je jezelf (en je deelnemers) uitdagen!

4. Check de randvoorwaarden

Maak voor jezelf een checklist van de dingen die moeten gebeuren of klaar moeten staan om een optimale leeromgeving te creëren. Is alle informatie verstrekt aan de deelnemers? Staan de tafels goed? Is er voldoende flip-overpapier met goedwerkende stiften? En werkt de beamer? Door deze randvoorwaarden al gecheckt te hebben voorafgaand aan de training kun je tijdens de training alleen bezig zijn met de groep en niet met de dingen er omheen.

5. Je toegevoegde waarde als trainer

Je rol als trainer is essentieel, want jíj bent degene die de lesstof moet overbrengen. De trainer maakt het verschil, want de theorie blijft hetzelfde. Weet wat je kracht is als trainer en speel daar op in. Waar ligt je talent? Maak hier volop gebruik van. Aan de ene kant neem je de rol van expert aan en aan de andere kant de rol van facilitator. Je rol als expert is vanzelfsprekend: het bezitten van vakkennis, waardoor je voor de groep staat. Als facilitator ben je bezig met het leerproces op gang brengen. Maar wat maakt je een goede facilitator?

Dit is tweeledig: enerzijds zijn dit je didactische vaardigheden, zoals het inspelen op de groep, voorbereiden, overbrengen van lesstof, zorgen voor interactie, weerstand wegnemen, oefenen etc. Dit kun je leren door te doen en je te laten opleiden. Het volgen van onze Train de trainer-training geeft je veel inzicht in je eigen stijl van trainen en jezelf terugzien op video geeft waardevolle feedback. Anderzijds speelt je persoonlijkheid mee in hoe je faciliteert: iedere trainer is uniek en heeft zijn eigen trainersstijl.

Weet wat je stijl is en zorg ervoor dat je feedback krijgt. Durf hierom te vragen, zodat je weet waar je kracht ligt als trainer en waar je nog aan kunt werken.

Link

10 important reasons to organise your own webinar

Wie in het verleden een product, dienst of boodschap aan een grote groep mensen bekend wilde maken, kon daartoe een conferentie of zakelijke bijeenkomst opzetten. Vanzelfsprekend moesten de geïnteresseerden die daarbij wilden zijn dan wel de tijd en middelen hebben om naar de afgesproken locatie af te reizen. Dankzij de moderne technologie is dat tegenwoordig niet meer nodig. Met een seminar via internet, ook wel een webinar genoemd, kun je je doelgroep op een veel eenvoudigere manier bereiken. Bovendien hoeven de mensen die je webinar willen bijwonen geen reis te ondernemen. Zo maak je het voor hen een stuk aantrekkelijker om kennis te nemen van je boodschap. Maar er zijn nog veel meer goede redenen om een webinar te organiseren.

1. Een webinar organiseren scheelt alle partijen tijd en geld

Het volgen van een webinar kan in principe tussen de bedrijven door, maar kost niet alleen de geïnteresseerden aanzienlijk minder tijd en geld. Ook voor degene die het webinar organiseert levert het namelijk de nodige besparingen op. Zo hoeft men bijvoorbeeld geen ruimte af te huren of catering te regelen, en kan de online lezing of presentatie voordelig via internet gepromoot worden.

2. Suitable for large and small numbers of participants

De deelnemers kunnen het webinar gewoon via hun computer bijwonen. Dit betekent dat je je niet druk hoeft te maken over hoeveel mensen erop afkomen, of de zaal niet te groot of te klein is, of er voldoende parkeergelegenheid is, en of iedereen op tijd arriveert.

3. Direct contact with your target group

Het publiek heeft de mogelijkheid om tijdens een webinar rechtstreeks met je te communiceren. Hierdoor krijg je een nog betere kijk op wat je doelgroep wil en leer je deze optimaal kennen. Dit soort inzichten en informatie zijn voor een ondernemer van onschatbare waarde.

4. Fast interaction with potential interested parties

Bij een traditioneel seminar luisteren de aanwezigen over het algemeen in stilte naar een betoog. Een webinar organiseren nodigt daarentegen juist uit tot interactie tussen spreker en publiek. Dit is een veel doeltreffender manier om een relatie met je doelgroep op te bouwen dan via eenrichtingsverkeer, zoals met een geschreven tekst of een videoboodschap.

5. Webinar is vaak ook achteraf te bekijken

Omdat een webinar meestal ook nog kan worden bekeken als deze al heeft plaatsgevonden, bereik je je doelgroep zelfs achteraf nog. Daarmee is het een bijzonder krachtig en langdurig marketingmiddel. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je webinar gemakkelijk online is te vinden. Om het publiek erop te attenderen, kun je de link van het webinar naderhand verspreiden via je social media-kanalen.

6. Good way to get more brand awareness

Vooral wanneer een bedrijf een relatieve nieuwkomer is, kan het organiseren van een webinar helpen bij het genereren van naamsbekendheid. Het biedt ondersteuning bij het creëren van bewustwording bij je potentiële publiek, en tegelijkertijd werk je aan het opbouwen en uitbreiden van je zakelijke netwerk en businesscontacten.

7. Ideal for effective product promotion

Een webinar organiseren leent zich perfect voor het maken van reclame voor je boek, product, evenement enz. Als organisator kun je in je verhaal verwijzen naar passages uit je boek, of er gedeeltes van je video in opnemen. Aan het eind van het webinar laat je de kijkers dan een link zien waarop informatie is te vinden over waar en hoe ze het product kunnen aanschaffen.

8. Maak een product van je webinar

Veel webinarservices bieden de mogelijkheid om een live webinar op te nemen. Dit geeft je de kans om er later een podcast of online video van te maken. Desgewenst kan het webinar ook worden uitgebracht op dvd. Je kunt deze dvd gebruiken voor de verkoop of bijvoorbeeld om weg te geven als relatiegeschenk.

9. Webinar organiseren dat direct geld oplevert

Wanneer je als ondernemer bovenop bepaalde ontwikkelingen zit of geregeld noviteiten introduceert, kan een webinar al financieel lucratief zijn op het moment dat deze plaatsvindt. Dit doe je door van de mensen die geïnteresseerd zijn in de laatste nieuwtjes binnen je sector een bijdrage te vragen om het online seminar te kunnen volgen.

10. Verzamel contactgegevens via je webinar

Het organiseren van een webinar leent zich perfect voor het verzamelen van e-mailadressen en andere informatie onder je doelgroep. Je kunt als voorwaarde voor deelname aan het webinar de belangstellenden bijvoorbeeld vragen zich vooraf aan te melden. De gegevens die dit oplevert zijn bijzonder waardevol voor het marketingteam of de verkoopafdeling van een bedrijf.

Wil je na het lezen van de blog ook een webinar organiseren? Schrijf je dan in voor onze tweedaagse training Webinar organiseren of vraag vrijblijvend een offerte aan. Ook kun je contact opnemen met YourWebinar onderdeel van Learnit, die de technische aspecten van een webinar volledig voor je uit handen kan nemen.

Link

Deepening in the Trainersvak

What makes someone a good trainer? During the Train the trainer, we will elaborate on the essences of the Trainersvak and ask if: How do you decide what the training should take? How do you define the subjects and create a tactile thread? How do you get participants to start using new behaviors or skills? During Train the trainer, you will also be treated as a trainer. We take the participants along the route we are doing as a trainer. Because that is what the profession is about: making always informed choices (both before and during training), which lead to the desired end result. -Trainer Mieke

Train the trainer-shapes

1. Classroom or Incompanytrainingen

In the classroom train the trainer-training you come as a participant in a group with students who have almost equal learning goals. The training consists of a carefully compiled combination of classroom introductions, explanations, examples and practical applications. A incompanytraining is a tailor-made training that is given within your own organization. If necessary, the training can also be organised at a Learnit location. The main advantage is that the content of the training in all aspects can be tailored to the learning objectives and expectations of the employees.

Below are some topics that can be treated during a Train the trainer-training

 • How can you drop a stimulating workout?
 • Substance in a didactically responsible manner
 • Gaining insight in your own style as a trainer
 • The importance of communicating well
 • Different forms of work
 • Dealing with (critical) questions and troublesome students
 • Learn styles of participants and how to play here

Do you want to follow the training Train the trainer? Sign up for a location and start date of your preference. Do you want to organise the training incompany or at a Learnit location? Request a free quote .

2. Trajectory

In the train the trainer you will learn everything there is to know about training in six months: from preparing to executing to evaluating. In these six months you will meet a total of seven times with an expert trainer and a small group of other interested parties. These seven days, 14 sessions, are divided into three blocks of two days and one trainees. Between the blocks you independently create different assignments and you learn further through inspiring and instructive literature. Our journeys are very interactive, you are going to work a lot yourself: doing and experiencing are our first priority. In this way, the course offers a high learning efficiency and you can work flexibly, which also fits your schedule. In other words, you become a professional in the field of training within six months.

Below you will find a brief overview of the three blocks and what is dealt with globally:

Block 1. You as a trainer

 • Working on personal Training style
 • Giving stimulating training
 • Preparation
 • Structuring
 • Building
 • Didactic skills
 • Lesson Plan

Block 2. Your trainees

 • Learning Styles Trainees recognize
 • Customize Trainingstijl to Trainee's learning style
 • Creative forms of work
 • Dealing with questions from trainees
 • Coping with resistance of trainees

Block 3. Floor

In this block, the theory goes deeper and you are going to put all the scholar into practice by giving a short training on a subject of your choice. This will look at what you have learned so far and what you still want to learn.

Do you want to follow the train the trainer? Sign up for a location and start date of your preference. Do you want to organise a customised course in-company or at a Learnit-location? Request a free quote .

3. Workshop

Met een workshop Train de trainer doe je samen met je collega’s op een actieve, leerzame, leuke en inspirerende manier nieuwe kennis en vaardigheden op. In overleg met de trainer bepaalt je organisatie zelf wáár in de workshop de nadruk op gelegd moet worden. De workshop kan variëren van twee tot vier uur en laat zich goed combineren met sociale bedrijfsactiviteiten.

Do you want to organise the workshop Incompany or at a Learnit location? Request a free quote .

Contact

Please contact Our training advisors and planners for advice, information, quotations and the training fashions.

Link

Free course Practical coaching skills

Een coach begeleidt een individu of een groep middels het voeren van gesprekken en het doen van oefeningen in het bereiken van resultaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overkomen van angsten, het voeren van een bepaalde gesprekken, het behalen van deadlines, het verbeteren van relaties en het hebben van een goede werkuitvoering.

Tijdens coachsessies vertelt de coach de coachee niet wat deze moet doen of hoe deze iets moet doen, en geeft ook geen ongevraagd advies. Wat de coach wél doet is de coachee prikkelen en sturen eigen kennis en krachten aan te wenden om zo op een zelfsturende manier doelen te bereiken. De coach kiest voor coachinterventies die leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken om naar de coachvraag te kijken en laat anderen beseffen dat deze altijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Een goede coach zet anderen in beweging!

In de online cursus Praktische coachingsvaardigheden komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De essentie van het coachen
 • Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
 • Vraagtechnieken: luisteren, vragen stellen en doorvragen
 • Constructief feedback geven en gedrag bespreekbaar maken
 • Zelfreflectie stimuleren
 • Werken met de eigen ervaringen en krachten van de coachee
 • Plannen maken, opdrachten geven en resultaten evalueren

Klik hier om de gratis online cursus Praktische coachingsvaardigheden te volgen.

Prefer to follow a training with other participants? Then go to the trainingspagina van Praktische coachingsvaardigheden. Indien je een groepstraining wilt organiseren, kun je altijd vrijblijvend een request a quote or touch base met één van onze adviseurs. We denken graag met je mee.

Link

The power of the team coach

Reorganizing: The magic word in times of crisis. Far-reaching changes for organizations, teams and individuals are daily costs-many people have to make themselves or through their environment with reorganizations. A reorganization can be associated with renewal, improvement and a chance to clean up the ship. But not all the consequences of a reorganization are equally rosy.

In addition to the fact that jobs are often lost, workers have to get used to the new situations in which they end up. The ' survivors ' must say goodbye to colleagues and old, familiar methods and protocols. Because fewer people are employed, the workload increases. New teams and socio-hierarchical links are created. This combination of factors can cause stress, irritation and uncertainty: things that do not benefit the productivity of both individual and (new) team, while that is precisely the purpose of the reorganization. How can companies ensure that a reorganization has the desired effect?

Coaching can play an essential role in successful reorganizing. Individual coaching can be of value when a specific employee is not functioning properly and has mental and/or physical complaints. In time to draw the bubble is of great importance, so that someone in an individual trajectory can be supported, for example, to get used to changes in position or team.

But it could also be that a team as a whole is not functioning well and here comes team coaching around the corner look. Team coaching is a powerful tool to get the utmost out of a team, even (or: right) under the difficult and changing circumstances that entail reorganizations. Sometimes teams or departments are consciously or unconsciously maintaining patterns, beliefs, and behaviors that no longer fit into the new work context. Team coaching focuses on the team as a whole, creating a new way of thinking and working. A team is more than the sum of its parts; A change can be a real success when worn and lived by the whole team.

Team coaching assists teams in finding and finding thresholds, but also has a preventive effect when new teams are set up. Important here is the complete external role of the team coach, which is completely outside the system and therefore can operate freely and openly. One of the core lessons that the coaches are trying to bring about is learning to realize that the heterogeneity of a team-the differences between the members causing conflicts so often-is precisely the strength of the team. Attempts by both executives and team members to homogenise employees lead, more often and more intensely than the actual differences, to an unpleasant and non-productive working atmosphere.

Coaching a team is the way to maintain a healthy mirror for failed teams or even to prevent this from being needed. More (together) work pleasure, reduction of absenteeism and increase in productivity are the positive consequences of this.

Want to discover what team coaching can do for your team? Read more information about team coaching on our website request a free quote or plan a conversation with one of our specialists via 020 6369179 or info@learnit.nl

Link

Is training my colleagues something for me?

Misschien is het je wel eens gevraagd. Je werkt al lang op de afdeling en hebt veel kennis over een bepaald onderwerp: "Zou je trainingen willen geven aan nieuwe medewerkers?" Een hele eer natuurlijk, het geeft aan dat je werk en kennis gerespecteerd worden. Toch twijfel je misschien, 'want is een training geven wel iets voor mij?'.

Vakkennis alleen is niet genoeg

Sommige mensen weten het al van jongs af aan: ik wil lesgeven, kennis overdragen. Bij sommigen gaat het heel natuurlijk, ze kunnen goed uitleggen en stralen een natuurlijk overwicht uit. Toch is er ook een grote groep mensen die min of meer onverwachts het trainingsvak inrollen. Logisch, want soms is er simpelweg praktijkervaring nodig om een goede training te kunnen geven.

Je bent goed in je vak en daarom ben je de aangewezen persoon om die kennis door te geven aan nieuwe medewerkers. Maar natuurlijk staat het goed zijn in je vak er niet voor garant dat je ook een goede training kunt neerzetten. Misschien vraag je jezelf af of je het in je hebt om een training te geven. Misschien zit je met dit soort vragen: "Kan ik goed genoeg uitleggen, kom ik wel goed over voor een groep en wat doe ik met lastige collega's in mijn training?"

Trainingen geven kun je leren

Trainen is een vak, maar het is zeker te leren. Naast vakkennis zijn didactische vaardigheden erg belangrijk. Daarnaast is het zaak om te weten hoe je overkomt op een groep en hoe cursisten op je reageren. Hoe ga je om met lastige vragen of deelnemers die eigenlijk niet op een training zitten te wachten? Om een goede training te kunnen geven is het belangrijk dat je weet wat je eigen sterke punten zijn en hoe je deze zo optimaal mogelijk kunt inzetten tijdens een training. Door je bewust te zijn van je sterke karaktereigenschappen, aangevuld met goede tips en trucs zal het je lukken om een goede training neer te zetten. Onze training Train de trainer kan je hiermee verder helpen. Neem een kijkje op onze website en neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over deze training.

Link

Achieving success as a team

Zo nu en dan kent het Nederlands elftal wat tegenslagen als het gaat om teamprestraties. Zoals bijvoorbeeld een aantal geleden, toen het team niet door de kwalificatie rondes van het EK kwam, dat in 2016 op de planning stond. Dat was een moeilijk te verteren brok voor veel voetballiefhebbers. Hoewel de spirit er na zo'n moment natuurlijk even uit is, moet een team toch verder. De voorbereidingen voor het WK stonden enkele maanden later alweer voor de deur. Hoe zorg je ervoor dat je een team weer op tijd op de rit krijgt en hoe bereik je een omslag in het enthousiasme van een team? Dat is dé uitdaging voor de bondscoach in bovenstaand voorbeeld. Maar het kan ook van toepassing zijn op uw organisatie. Zijn er bijvoorbeeld achterblijvende prestaties of is de sfeer in het team niet goed? Door teambuilding kan de sfeer in de groep verbeteren, evenals de prestaties die uw team neerzet. Hier 7 tips om als team een topprestatie neer te zetten:

 1. Encourage cooperation. Make different people responsible for the end result and communicate. Take decisions and create engagement by taking everyone's input seriously.
 2. Set clear goals so that everyone knows exactly where they are committed to.
 3. Provide enough leeway. The main lines are plotted, here the team can function independently, without having to link the whole time to higher management. This allows the team to act more decisively.
 4. Should a new team member be recruited? Involve other team members in the selection process. After all, they must work with the new strength!
 5. Offer support if there are any problems and make sure there is room for humor and funtoo. The bow cannot always be tense.
 6. Have there been any joint successes with the group? Pay attention to this and celebrate the results achieved with all of them. Achieving Success Together is an excellent form of teambuilding!
 7. Delegate! Let others carry out a task of yours. This way your employee feels challenged and you also show confidence in the other. In this way one can show what he/she is worth.

Do you not have enough of these tips and want to bet on a closer team that puts together a top performance? Then follow the Learnit training team Leadership. During the training we set up a team that achieved good results through a smooth collaboration and that 100 percent bet tone. For this team: the whole is more than the sum of the parts and the team members are proud to be involved in this team. Following this training, your communicative and organizational skills have been increased and your skills as a team leader have been improved. Besides being a team leader, you are also a team player who gets the best out of the group.

Do you have colleagues who want to follow this training as well? Then there is the possibility of an advantageous group training at a location of your choice. Interested? Please feel free to contact with us!

Link

Train de trainer: didactische vaardigheden en ervarend leren

Sharon Faber

Voor een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven, lakken en (specialty) chemicals, heeft Learnit Training meerdere trajecten Train de trainer verzorgd. De specialisten van de organisatie verzorgen meerdere trainingsprogramma's verspreid over de wereld. Deze interne trainers zijn inhoudelijk goed onderlegd, maar wilden hun didactische vaardigheden verbeteren en meer aandacht voor ervarend leren, zodat zij beter aan kunnen sluiten op verschillende persoonlijkheidstypen en leerstijlen.

Training Course

In de tweedaagse training voor meerdere groepen, hebben de interne trainers hun eigen materiaal onder de loep genomen en geoefend met het interactiever maken van hun trainingsprogramma. Ze ontvingen feedback op hun persoonlijke stijl als trainer en hebben inzicht gekregen in het omgaan met verschillende type deelnemers. Tijdens het traject hebben we onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe leren volwassenen en wat is de invloed van het brein?
 • De succesfactoren van een training
 • Leerdoelen bereiken middels het inzetten van verschillende werkvormen
 • Aansluiten op leerstijlen van deelnemers
 • Interactief trainen en écht contact maken met de deelnemers
 • Persoonlijke stijl van de trainer: sterkte- en zwakte-analyse (SWOT)
 • Omgaan met weerstand

Iedere interne trainer heeft de training afgesloten met het geven van een eigen mini-training, zodat ze konden oefenen met eigen materiaal en hierop konden reflecteren. Het merendeel van de trainingen werd in het Engels verzorgd. Af en toe verzorgen we nog refresh-bijeenkomsten voor de organisatie, zodat de interne trainers hun kennis op peil kunnen houden.

Experience of the Employees

“De inhoud van de training was erg sterk. De trainer gebruikte heel afwisselende technieken om te leren, maar ook om zelf te kijken hoe je die technieken kunt toepassen. Tijdens de training gaf de trainer eigenlijk direct zelf het goede voorbeeld, wat voor mij het beste leereffect geeft. Een erg enthousiaste en energieke manier, maar wel heel natuurlijk, niet over the top.”

“De trainer was heel deskundig en sloot heel goed aan bij wat we konden gebruiken. Ze inspireerde de groep om nieuwe dingen te doen.”

Link

Coaching Leadership for Managers

During the training recruitment and selection for the management team of a steamer company A deeper problem was identified: the organization wanted from a relatively closed organization to a more open communicating organization culture Go. In order to achieve this, more attention can be paid to unwell-functioning employees and to the possibility to discuss conflicts in the workplace. This implies that executives are asked to give more direct feedback, to conduct appraisal interviews constructively and to make their staff motivated and enthusiastic by rewarding more and openly.

Training Course

To achieve this, Learnit Training has developed a special training course, adapted to the organisation and the prevailing culture. Five members of the board and Ten middle management members followed for a year the coaching leadership for managers with an individual coach trajectory of five sessions. The following year the middle management followed the same route. In addition, every year come back days were organised for both groups and there were joint meetings. The Learnit-Trainer worked together in close consultation with the management and created the awareness among employees that the proper functioning of employees is not self-evident, but depends to a large extent on effective management.

Open Working atmosphere

To create a more open working atmosphere, attention has been given to coaching leadership and motivating employees by actively listening and asking open questions. Also, effectively dealing with tensions between employees and with emotions on the work floor was an important place in the training. Years after the training, Learnit Training is still closely involved in the organization and we support the employees in all sorts of areas with training and coaching.

Experience of the Employees

"As usual, we are again extremely satisfied with the content of the training and the professional manner in which it was provided by the trainer."

"The trainer knows our company and our people and makes use of it in an excellent way to maximize the efficiency of the training courses."